kancelaria Fortis

Czy trzeba zgłaszać sprzedaż samochodu ubezpieczycielowi?

Po sprzedaży samochodu musimy niezwłocznie poinformować o tym naszego ubezpieczyciela oraz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC. Gdy zaniechamy tej czynności, zostaną naliczone kolejne raty, a gdy zapłaciliśmy za rok z góry umowa zostanie automatycznie odnowiona na kolejny okres. Wówczas jesteśmy zobowiązani do uregulowania wyliczonej składki.

Zgodnie z art. 32 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu. Dane posiadacza obejmują: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub nazwę, siedzibę i numer REGON. Posiadacz pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu ponosi odpowiedzialność wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki należnej za okres od dnia, w którym nastąpiło przeniesienie na niego prawa własności pojazdu. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, ponosi solidarną odpowiedzialność z posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu. Powyższe oznacza, że korzystnie dla zbywcy jest niezwłoczne poinformowanie ubezpieczyciela o przeniesieniu posiadania pojazdu.

Nieistotny jest tytuł nabycia posiadania, ale sam fakt jego przeniesienia. Wraz z nabyciem pojazdu przechodzą prawa i obowiązki wynikające z zawartej przez zbywcę umowy ubezpieczenia i ochrona ubezpieczeniowa, co do zasady, trwa do końca okresu, na który została zawarta. Nabywca ma 30 dni od dnia nabycia pojazdu do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC. Jednak jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ochrony, nowa umowa musi być zawarta najpóźniej w ostatnim dniu przed dniem rozwiązania poprzedniej umowy. Zaniechanie powyższego skutkuje trwaniem umowy zawartej z poprzednim posiadaczem pojazdu, albowiem umowa ta przypisana jest do „pojazdu”, a nie zaś do „osoby posiadacza”.

Źródła:
- ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),
- „Komentarz do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom I, Komentarz, wyd. II”, Małgorzata Serwach (red.), Dariusz Fuchs, Dorota Maśniak, Jakub Nawracała.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii Fortis w Katowicach. Oferujemy szerokie usługi prawne i windykacyjne. Aby umówić się na spotkanie z prawnikiem, zapraszamy do kontaktu osobistego, mailowego lub telefonicznego.

Kancelaria Fortis

Kancelaria została założona w 1994r. Zespół posiada prawników i adwokatów, którzy zdobywali doświadczenie w dużych spółkach w Polsce. Świadczymy pomoc prawną dla klientów fizycznych, firmą, korporacją oraz instytucją. Jeżeli szukają Państwo rzetelnego Prawnika, bądź adwokata to serdecznie zapraszamy na konsultacje do siedziby Kancelarii prawnej Fortis w Katowicach.
Możliwość dojazdu do miast: Katowice, Mikołów, Chorzów, Bytom, Zabrze, Tychy, Mysłowice, Będzin, Siemianowice, Czeladź, Tarnowskie Góry i okolice.

Wskazówki dojazdu:
Siedziba naszej firmy mieści się niedaleko skrzyżowania ul. Kościuszki i Ul. Armii Krajowej na przeciwko Restauracji Meksykańskiej ElPopo. Wejście znajduje się od strony ulicy Głogowskiej. Mmiejsca parkingowe dla klientów przy sklepie Żabka.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonem. Jesteśmy również otwarci na propozycję, co do charakteru współpracy lub innych oczekiwań w stosunku do naszej firmy.

Fortis Leszek Janczewski
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice