kancelaria Fortis

Powództwo Adhezyjne

Powództwo adhezyjne stanowi podstawowy sposób sprawnego dochodzenia przez pokrzywdzonego roszczeń, które wynikają z popełnionego wobec niego czynu zabronionego. Jest powództwem cywilnym w postępowaniu karnym.

Dopuszcza się jego wytoczenie zarówno w sprawach publiczno, jak i prywatnoskargowych. Nadto pokrzywdzony może wystąpić wyłącznie z powództwem adhezyjnym albo dokonać połączenia z rolą oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego. Przepisy dopuszczają także możliwość wystąpienia z takim powództwem w ramach oskarżenia wzajemnego.

Dochodzone roszczenia muszą mieć charakter majątkowy i wynikać bezpośrednio z przestępstwa. Oznacza to, że nie obejmują roszczeń osobistych, ani też niemajątkowych, oraz majątkowych, które nie wynikają bezpośrednio z czynu zabronionego. Powództwo winno zostać wytoczone maksymalnie do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, czyli odczytania aktu oskarżenia. Termin ten jest prekluzyjny, a więc nie podlega przywróceniu.

Do wytoczenia powództwa adhezyjnego uprawniony jest każdy podmiot wskazany w art. 49 kodeksu postępowania karnego, czyli pokrzywdzony, a więc osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, nadto instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, choćby nie miała osobowości prawnej. Również organy kontroli państwowej, które w zakresie swojego działania ujawniły przestępstwo, które wyrządziło szkody w mieniu instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, lub wystąpiły o wszczęcie postępowania w takiej sprawie, jeżeli nie działa organ pokrzywdzonej, zakład ubezpieczeń w zakresie, w jakim pokrył pokrzywdzonemu szkodę lub jest zobowiązany do jej pokrycia, również osoby najbliższe, które w razie śmierci pokrzywdzonego mogą w terminie określonym w art. 62 wytoczyć powództwo cywilne o przysługujące im roszczenia majątkowe wynikające z popełnienia przestępstwa lub w razie śmierci powoda cywilnego mogą wstąpić w prawa zmarłego i dochodzić przysługujących im roszczeń. które w razie śmierci pokrzywdzonego mogą wstąpić w prawa powoda cywilnego jako strona zastępcza lub jako strona nowa. Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje także prokuratorowi, który w terminie przewidzianym w art. 62 k.p.k. może wytoczyć powództwo cywilne na rzecz pokrzywdzonego lub osoby najbliższej albo popierać wytoczone przez pokrzywdzonego lub tę osobę powództwo, jeżeli wymaga tego interes społeczny.

Wniesienie pozwu powoduje wytoczenie powództwa adhezyjnego, a powinien on odpowiadać warunkom określonych w kodeksie postępowania cywilnego.

Powództwo adhezyjne jest zasadniczo niedopuszczalne w postępowaniu wobec nieletnich.

Źródło:
-ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.),
-„Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Wyd. III” Tomasz Grzegorczyk

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady prawnej w zakresie powyższej tematyki, zapraszamy do Kancelarii prawnej Fortis w Katowicach. Zajmujemy się obsługą prawną osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Oferujemy pomoc prawną podmiotom nie tylko z obszaru całego Śląska.

Kancelaria Fortis

Kancelaria została założona w 1994r. Zespół posiada prawników i adwokatów, którzy zdobywali doświadczenie w dużych spółkach w Polsce. Świadczymy pomoc prawną dla klientów fizycznych, firmą, korporacją oraz instytucją. Jeżeli szukają Państwo rzetelnego Prawnika, bądź adwokata to serdecznie zapraszamy na konsultacje do siedziby Kancelarii prawnej Fortis w Katowicach.
Możliwość dojazdu do miast: Katowice, Mikołów, Chorzów, Bytom, Zabrze, Tychy, Mysłowice, Będzin, Siemianowice, Czeladź, Tarnowskie Góry i okolice.

Wskazówki dojazdu:
Siedziba naszej firmy mieści się niedaleko skrzyżowania ul. Kościuszki i Ul. Armii Krajowej na przeciwko Restauracji Meksykańskiej ElPopo. Wejście znajduje się od strony ulicy Głogowskiej. Mmiejsca parkingowe dla klientów przy sklepie Żabka.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonem. Jesteśmy również otwarci na propozycję, co do charakteru współpracy lub innych oczekiwań w stosunku do naszej firmy.

Fortis Leszek Janczewski
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice