kancelaria Fortis

Przedmiot dzierżawy?

Umowa dzierżawy charakteryzuje się tym, że wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca jest zobowiązany do płacenia wydzierżawiającemu umówionego czynszu.

Podstawową cechą dzierżawy jest możliwość pobierania pożytków z cudzej rzeczy lub prawa. Jej przedmiotem może być:
1) rzecz, w tym rzecz ruchoma (np. urządzenia, zwierzęta, które są w stanie przynosić pożytki naturalne) i nieruchomości (np. grunt rolny),
2) prawa majątkowe (np. papiery wartościowe),
3) zespół zorganizowanych praw majątkowych - składników materialnych i niematerialnych (gospodarstwo rolne czy też przedsiębiorstwo) - o ile wskazane przedmioty dzierżawy posiadają właściwości umożliwiające obiektywnie korzystanie z nich i czerpanie korzyści (pożytków) przez dzierżawcę (zob. A. Lichorowicz (w:) System prawa prywatnego, t. 8, s. 164-167).

W odróżnieniu do przedmiotu umowy najmu, przedmiot dzierżawy służy do pobierania pożytków. Jak wskazano w wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie o sygn. akt I ACa 56/07 (OSAB 2007, z. 1, poz. 3) pomimo określenia umowy jako umowy dzierżawy brak zapisu w jej treści prawa do pobierania pożytków, które ma fundamentalne znaczenie dla umowy dzierżawy, czym w istotny sposób różni ją od umowy najmu, przesądza o innej niż nadana przez strony kwalifikacji stosunku prawnego (tak też w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 17 stycznia 2007 r., I ACa 1440/06, OSA w Katowicach 2007, z. 2, poz. 4). Z kolei w wyroku z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie o sygn. akt IV CKN 357/00 (LEX nr 52542) Sąd Najwyższy podkreślił, że w prawie cywilnym nie przewidziano możliwości sformułowania umowy dzierżawy w taki sposób, aby dzierżawca nie miał obowiązku uiszczania czynszu. Nie jest więc możliwe zastąpienie świadczenia w postaci czynszu innym świadczeniem - w ramach umowy dzierżawy.

Źródło:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
- Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, Andrzej Kidyba (red.), Zdzisław Gawlik, Andrzej Janiak, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Grzegorz Kozieł, Elżbieta Niezbecka i inni.

Jeżeli są Państwo zainteresowani powyższym zagadnieniem, chcą uzyskać poradę prawną, serdecznie zapraszamy do Kancelarii Fortis w Katowicach. Nasi adwokaci reprezentują klientów przed sądami w całej aglomeracji śląskiej.

Kancelaria Fortis

Kancelaria została założona w 1994r. Zespół posiada prawników i adwokatów, którzy zdobywali doświadczenie w dużych spółkach w Polsce. Świadczymy pomoc prawną dla klientów fizycznych, firmą, korporacją oraz instytucją. Jeżeli szukają Państwo rzetelnego Prawnika, bądź adwokata to serdecznie zapraszamy na konsultacje do siedziby Kancelarii prawnej Fortis w Katowicach.
Możliwość dojazdu do miast: Katowice, Mikołów, Chorzów, Bytom, Zabrze, Tychy, Mysłowice, Będzin, Siemianowice, Czeladź, Tarnowskie Góry i okolice.

Wskazówki dojazdu:
Siedziba naszej firmy mieści się niedaleko skrzyżowania ul. Kościuszki i Ul. Armii Krajowej na przeciwko Restauracji Meksykańskiej ElPopo. Wejście znajduje się od strony ulicy Głogowskiej. Mmiejsca parkingowe dla klientów przy sklepie Żabka.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonem. Jesteśmy również otwarci na propozycję, co do charakteru współpracy lub innych oczekiwań w stosunku do naszej firmy.

Fortis Leszek Janczewski
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice