kancelaria Fortis

Jaki charakter ma umowa o ochronę mienia?

W praktyce problematyczne może wydawać się czy umowa o ochronę mienia stanowi umowę starannego działania czy umowę rezultatu. W związku z czym istotnym zagadnieniem staje się pytanie czy firma ochroniarska ma za zadanie nas ochronić czy ochraniać?

Wydaje się, że stanowisko, zgodnie z którym umowa ta zakwalifikowana jest jako umowa o świadczenie usług, do której stosowane są odpowiednio przepisy o zleceniu, jest najtrafniejsze. Umowa zlecenia zaliczana jest do zobowiązań starannego działania, a nie zobowiązań rezultatu. Jeśli więc rezultat nie zostanie osiągnięty, a nadto dołożono wszelkich starań w tymże celu, zachowano należytą staranność, to wówczas zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania (K. Kołakowski (w:) G. Bieniek, Komentarz, t. II, 2006, s. 387; A. Szpunar (w:)System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, s. 393).

Umowa ta posiada inny charakter od umowy o dzieło, gdyż odpowiedzialność umowna przyjmującego zlecenie zaistnieje dopiero wówczas, gdy przy wykonaniu zlecenia nie zachowano należytej staranności, nie ma przy tym znaczenia czy oczekiwany przez dającego rezultat nastąpił, czy też nie. Sąd Apelacyjny w Katowicach w orzeczeniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie o sygn. akt III AUa 226/12, LEX Nr 1236507, wskazał, że „podstawowym kryterium odróżniającym umowę o świadczenie usług od umowy o dzieło stanowi okoliczność, że wykonawca nie jest zobowiązany do osiągnięcia konkretnego rezultatu. Dodatkowo należy wskazać, że inaczej niż w ramach umowy o dzieło, dołożenie przez zleceniobiorcę należytej staranności i mimo tego nieosiągnięcie przezeń zamierzonego skutku nie może stanowić przypadku niewykonania zobowiązania”.

Mając na względzie powyższe, przyjmujący zlecenie ochrony mienia ponosi odpowiedzialność, gdy przy wykonywaniu zlecenia nie zachował wymaganej staranności, nie ma przy tym znaczenia skutek, który nastąpił – czy mienie zostało ochronione czy też nie. Zleceniobiorca, gdy wykaże zachowanie należytej staranności, jest zwolniony z odpowiedzialności kontaktowej.

Konkludując, zarówno doktryna prawnicza, jak i judykatura, stoją na stanowisko, że umowa o ochronę mienia zaliczona winna być do umów starannego działania.

Źródła:
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93.),
- (K. Kołakowski (w:) G. Bieniek, Komentarz, t. II, 2006, s. 387; A. Szpunar (w:)System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, s. 393).

Jeżeli są Państwo zainteresowani sporządzeniem umowy z zakresu prawa cywilnego, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Fortis w Katowicach celem umówienia spotkania z naszymi prawnikami.

Kancelaria Fortis

Kancelaria została założona w 1994r. Zespół posiada prawników i adwokatów, którzy zdobywali doświadczenie w dużych spółkach w Polsce. Świadczymy pomoc prawną dla klientów fizycznych, firmą, korporacją oraz instytucją. Jeżeli szukają Państwo rzetelnego Prawnika, bądź adwokata to serdecznie zapraszamy na konsultacje do siedziby Kancelarii prawnej Fortis w Katowicach.
Możliwość dojazdu do miast: Katowice, Mikołów, Chorzów, Bytom, Zabrze, Tychy, Mysłowice, Będzin, Siemianowice, Czeladź, Tarnowskie Góry i okolice.

Wskazówki dojazdu:
Siedziba naszej firmy mieści się niedaleko skrzyżowania ul. Kościuszki i Ul. Armii Krajowej na przeciwko Restauracji Meksykańskiej ElPopo. Wejście znajduje się od strony ulicy Głogowskiej. Mmiejsca parkingowe dla klientów przy sklepie Żabka.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonem. Jesteśmy również otwarci na propozycję, co do charakteru współpracy lub innych oczekiwań w stosunku do naszej firmy.

Fortis Leszek Janczewski
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice