kancelaria Fortis

Windykacja należności – wezwanie do zapłaty

Obecnie częstym problemem, szczególnie wśród osób prowadzących działalność gospodarczą, jest egzekwowanie długów. Z jednej bowiem strony nie chcemy narażać na szwank naszych relacji ze stałymi kontrahentami, z drugiej jednak – chcemy odzyskać nasze pieniądze. Istotne w tej materii wydaje się być taktowne podejście do tematu, a najlepiej – oddanie sprawy profesjonalistom.

Powierzając sprawę windykacji w nasze ręce, mają Państwo gwarancję jak najbardziej efektywnych negocjacji z dłużnikami, wysoką skuteczność, niejednokrotnie nawet już na etapie polubownym, a wszystko z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych i elementarnych zasad etyki zawodowej i moralności, stosowanych w branży windykacji. Jesteśmy w stanie odzyskać należności zarówno od firm, jak i od osób prywatnych, nie tylko w kraju, ale też za granicą. Schemat działania uzależniony jest od konkretnej sprawy. Nie działamy sztampowo.

Gdy nie powiodą się negocjacje z klientem, należy wystosować odpowiednie wezwanie do zapłaty. Jego treść będzie różnić się w zależności od tego z jakim podmiotem mamy do czynienia, jak również jaki jest stopień skomplikowania sprawy oraz poróżnienia stron.

Można wyróżnić jednak podstawowe elementy wezwania do zapłaty. Po pierwsze, należy odpowiednio określić wierzyciela i dłużnika. Przykładowo jeżeli umowa została zawarta w ramach prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej to wówczas nie wystarczy wskazanie dłużnika jako „Jan Kowalski”, ale należy dodać pod jaką nazwą prowadzi on swoją działalność. Z kolei, jeżeli wzywamy do zapłaty spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to wpisujemy jej pełną nazwę, nie zaś nazwiska np. członków zarządu, gdyż spółka stanowi osobny podmiot. Należyte określenie stron ma znaczenie praktyczne, ażeby strona otrzymująca wezwanie mogła z łatwością odnaleźć dane wierzyciela w celu skontaktowania się z nim. Warto dodać także numer NIP wierzyciela, bowiem zwykle ten numer identyfikuje podmiot w programach księgowych.

Kolejnym, istotnym elementem wezwania stanowi dokładne określenie podstawy windykacji. Zazwyczaj będzie to numer faktury, data jej wystawienia i wymagalności oraz kwotę na jaką opiewa.

Następnie wskazać należy termin, do którego świadczenie winno zostać spełnione przez dłużnika. Zwykle jest to 7 czy 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym jego upływie, wierzyciel będzie mógł wystąpić z powództwem przeciwko dłużnikowi. Wezwanie dla celów dowodowych powinno być wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Nie można zapomnieć także o wskazaniu numeru rachunku bankowego, na który nastąpić ma spłata długu lub określeniu innego sposobu wykonania zobowiązania.

Wezwanie do zapłaty ma istotne znaczenie, bowiem może pomóc uniknąć postępowania sądowego, które może okazać się długotrwałe, a także dla wielu osób stresujące. Możliwa jest również sytuacja, gdy dłużnik uzna swój dług, którego jednak nie spłaci – wtedy wierzyciel może wystąpić do sądu z powództwem w postępowaniu nakazowym. Zgodnie z art. 485 § 1 pkt 3 k.p.c. jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Opłata od pozwu jest znacznie niższa, niż w przypadku postępowania zwykłego (1/4 kwoty podstawowej), a także postępowanie jest przeprowadzane szybciej.

Skierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty, a po bezskutecznym upływie terminu wystąpienie z powództwem do sądu, uchroni nas przed kosztami, gdy dłużnik uzna roszczenie przy pierwszej czynności procesowej. Podstawową zasadą rozstrzygania o zwrocie kosztów procesu jest zasada odpowiedzialności za wynik procesu (art. 98 § 1 k.p.c.). Strona, która przegrała sprawę, zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi poniesione przez niego koszty procesu. Odstępstwo od tej zasady znajdujemy w art. 101 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli pozwany nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu, należy mu się zwrot kosztów procesu pomimo uwzględnienia powództwa. W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy nie wezwano dłużnika do zapłaty, lecz od razu złożono pozew do sądu.

W artykule zostały omówione podstawowe elementy wezwania do zapłaty. Zachęcamy do skorzystania z oferty Kancelarii Fortis w Katowicach, która profesjonalnie zajmuje się windykacją należności. W realizacji posiadamy już ponad 300 skutecznych windykacji od kilku tysięcy do kilku milionów złotych. Odzyskaliśmy wierzytelności głównie dla mieszkańców miast: Katowice, Chorzów, Mikołów, Mysłowice, Bytom, Ruda Śląska, Zabrze, Czeladź, Będzin, Chrzanów, Jaworzno, Tychy.

Kancelaria Fortis

Kancelaria została założona w 1994r. Zespół posiada prawników i adwokatów, którzy zdobywali doświadczenie w dużych spółkach w Polsce. Świadczymy pomoc prawną dla klientów fizycznych, firmą, korporacją oraz instytucją. Jeżeli szukają Państwo rzetelnego Prawnika, bądź adwokata to serdecznie zapraszamy na konsultacje do siedziby Kancelarii prawnej Fortis w Katowicach.
Możliwość dojazdu do miast: Katowice, Mikołów, Chorzów, Bytom, Zabrze, Tychy, Mysłowice, Będzin, Siemianowice, Czeladź, Tarnowskie Góry i okolice.

Wskazówki dojazdu:
Siedziba naszej firmy mieści się niedaleko skrzyżowania ul. Kościuszki i Ul. Armii Krajowej na przeciwko Restauracji Meksykańskiej ElPopo. Wejście znajduje się od strony ulicy Głogowskiej. Mmiejsca parkingowe dla klientów przy sklepie Żabka.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonem. Jesteśmy również otwarci na propozycję, co do charakteru współpracy lub innych oczekiwań w stosunku do naszej firmy.

Fortis Leszek Janczewski
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice