kancelaria Fortis

Jaki zakres informacji może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie?

Zgodnie z art. 51 Konstytucji RP, nikt nie może być obowiązany inaczej, niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczącej jego osoby. Wobec powyższego w art. 22 (1) kodeksu pracy unormowano podstawę żądania od osoby, która ubiega się o pracę oraz od pracownika ujawnienia danych osobowych, które są związane z jego zatrudnieniem. Osoby te nie mają obowiązku ujawniania swoich danych, ale pracodawca ma prawo ich żądać. Żeby uzyskać zatrudnienie osoba winna dane te podać.

Powyższa norma prawna ogranicza prawo pracodawcy do pozyskiwania danych o osobie ubiegającej się o zatrudnienie, a więc istnieje możliwość odmowy udzielenia tych informacji. Nie przekreśla to podania innych danych o swojej osobie dobrowolnie. Pracodawca może przetwarzać te dane, jeśli wynika to z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz nie narusza innych przepisów prawa.

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Zgodnie z art. 22 (1) § 1 i 2 pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
- imię (imiona) i nazwisko,
- imiona rodziców,
- datę urodzenia,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
- wykształcenie,
- przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
- inne dane osobowych pracownika, a także imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
- numer PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych tychże osób.

Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

Źródło:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141),
- „Kodeks pracy. Komentarz, wyd. VI” pod red. Ludwika Florka.

Kancelaria Fortis z siedzibą w Katowicach serdecznie zaprasza do kontaktu w celu uzyskania porady prawnej i rozwiązania Państwa problemu. Zapraszamy klientów indywidualnych oraz biznesowych. Obszar naszego działania to między innymi miasta: Katowice, Mikołów, Sosnowiec, Bytom, Chorzów, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Dąbrowa Górnicza i okolice.

Kancelaria Fortis

Kancelaria została założona w 1994r. Zespół posiada prawników i adwokatów, którzy zdobywali doświadczenie w dużych spółkach w Polsce. Świadczymy pomoc prawną dla klientów fizycznych, firmą, korporacją oraz instytucją. Jeżeli szukają Państwo rzetelnego Prawnika, bądź adwokata to serdecznie zapraszamy na konsultacje do siedziby Kancelarii prawnej Fortis w Katowicach.
Możliwość dojazdu do miast: Katowice, Mikołów, Chorzów, Bytom, Zabrze, Tychy, Mysłowice, Będzin, Siemianowice, Czeladź, Tarnowskie Góry i okolice.

Wskazówki dojazdu:
Siedziba naszej firmy mieści się niedaleko skrzyżowania ul. Kościuszki i Ul. Armii Krajowej na przeciwko Restauracji Meksykańskiej ElPopo. Wejście znajduje się od strony ulicy Głogowskiej. Mmiejsca parkingowe dla klientów przy sklepie Żabka.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonem. Jesteśmy również otwarci na propozycję, co do charakteru współpracy lub innych oczekiwań w stosunku do naszej firmy.

Fortis Leszek Janczewski
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice