kancelaria Fortis

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Polskie prawo cywilne określa dwa terminy przedawnienia. Dla roszczeń o charakterze majątkowym wynosi ono sześć lat, z kolei dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Nie mogą być one skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Świadczenia okresowe to takie jak jak obowiązek czynsz z tytułu najmu, dzierżawy, dożywotniej renty, obowiązek alimentacyjny, odsetki umowne i ustawowe, należne za opóźnienie w spełnieniu świadczenia.

Z kolei roszczenia związane z prowadzeniem działalności nie są zdefiniowane ustawowo, przyjmuje się więc, że są to roszczenia związane z działalnością zarobkową, roszczenia wspólników spółki cywilnej, roszczenia spółdzielni mieszkaniowej i podobne.

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Prawo cywilne reguluje zawieszenie oraz przerwanie biegu przedawnienia. Zawieszenie występuję wtedy, gdy realizacja roszczenia przysługująca uprawnionemu jest utrudniona bądź niemożliwa. Jeżeli bieg terminu przedawnienia jeszcze się nie rozpoczął, nie rozpoczyna się do czasu ustania przeszkody.

Jak stanowi art. 121 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
- co, do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez cały czas trwania władzy rodzicielskiej następuje zawieszenie,
- co do roszczeń, które przysługują osobom nie mającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli,
- co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa,
- co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju - przez czas trwania przeszkody.

Natomiast przerwanie biegu przedawnienia skutkuje tym, że termin przedawnienia przestaje upływać z chwilą pojawienia się okoliczności powodującej przerwę i nie biegnie przez cały czas jej trwania, a po jej ustaniu biegnie od początku. Odmiennie niż w przypadku zawieszenia, gdzie termin biegnie dalej.

Bieg przedawnienia przerywa się:
- przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
- przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
- przez wszczęcie mediacji.

Źródło:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
- „Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, wyd. II” pod red. Andrzeja Kidyby.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady prawnej w zakresie powyższej tematyki, zapraszamy do Kancelarii prawnej Fortis w Katowicach. Zajmujemy się obsługą prawną osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Oferujemy pomoc prawną podmiotom nie tylko z obszaru całego Śląska.

Kancelaria Fortis

Kancelaria została założona w 1994r. Zespół posiada prawników i adwokatów, którzy zdobywali doświadczenie w dużych spółkach w Polsce. Świadczymy pomoc prawną dla klientów fizycznych, firmą, korporacją oraz instytucją. Jeżeli szukają Państwo rzetelnego Prawnika, bądź adwokata to serdecznie zapraszamy na konsultacje do siedziby Kancelarii prawnej Fortis w Katowicach.
Możliwość dojazdu do miast: Katowice, Mikołów, Chorzów, Bytom, Zabrze, Tychy, Mysłowice, Będzin, Siemianowice, Czeladź, Tarnowskie Góry i okolice.

Wskazówki dojazdu:
Siedziba naszej firmy mieści się niedaleko skrzyżowania ul. Kościuszki i Ul. Armii Krajowej na przeciwko Restauracji Meksykańskiej ElPopo. Wejście znajduje się od strony ulicy Głogowskiej. Mmiejsca parkingowe dla klientów przy sklepie Żabka.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonem. Jesteśmy również otwarci na propozycję, co do charakteru współpracy lub innych oczekiwań w stosunku do naszej firmy.

Fortis Leszek Janczewski
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice