kancelaria Fortis

Kancelaria Fortis - Prawnik, Adwokat KatowiceSPECJALISTYCZNA POMOC PRAWNA W:

OBSŁUGA PRAWNA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, FIRM I INSTYTUCJI

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów z Katowic i Śląska, prowadzących różnego rodzaju działalność gospodarczą niemal we wszystkich branżach, oferujemy pomoc zaufanego doradcy, którego doświadczenie i fachowa wiedza gwarantują profesjonalną i kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom.Starannie wyselekcjonowany zespół Kancelarii zapewnia otwarte i kreatywne podejście do dotyczących Państwa problemów prawnych. Adwokaci i prawnicy są w ciągłym kontakcie z klientem, jeżeli sprawa jest nadzwyczajna to udzielamy natychmiastowej porady. Każde zlecenie jest dla nas priorytetowe, traktowane indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i wymagań Klienta. Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla firm, dotyczące zarówno bieżącej działalności, jak również obsługi w nagłych, wymagających wiedzy prawniczej sprawach.

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne, to jedna z głównych gałęzi prawa, która dotyczy regulacji niemal we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Kancelaria Prawnicza Katowice zajmuje się prawem cywilnym, inaczej obywatelskim, reguluje stosunki majątkowe i niektóre osobiste, zawarte pomiędzy podmiotami prawa i stanowi znaczną część prawa prywatnego. Istotą tego prawa jest równorzędność, stanowiąca o tym, że żaden podmiot nie podlega drugiemu. Przepisy tego prawa mają zastosowanie zarówno wobec osób fizycznych, jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, jak spółki jawne, czy handlowe spółki osobowe. Jeżeli potrzebujesz pomocy w prawie cywilnym to prawnik, bądź adwokat udzieli rzetelnej pomocy w danym tamacie.

PRAWO PRACY

Prawo pracy, to gałąź prawa, zawierająca ogół norm i regulacji w zakresie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jako stron stosunku pracy oraz zasad, dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych. Przedmiotem tego prawa są stosunki pracy podporządkowanej, świadczonej dobrowolnie, osobiście, z odpowiednim wynagrodzeniem na rzecz drugiego podmiotu oraz inne zależności, ściśle związane ze stosunkami pracy. Prawnicy Kancelari informują, że w zakres prawa pracy wchodzą regulacje, określające powstanie i ustanie stosunku pracy, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, czas pracy, urlopy, ochronę pracy, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, rozstrzyganie sporów, wynikających ze stosunku pracy. Jeżeli masz problem z pracownikiem, bądź pracodawcą i szukasz prawnika, radcy prawnego znającego temat od podszewki to dobrze trafiłeś.

PRAWO SPADKOWE

Otrzymanie spadku w świetle przepisów prawa, obowiązujących w Polsce, potrafi przysporzyć wiele kłopotów i może być niezwykle trudną do rozstrzygnięcia kwestią. Postępowania spadkowe mają to do siebie, że mogą ciągnąć się przez wiele lat, a w tym czasie rzeczy, będące przedmiotem spadku mogą wiele stracić na swojej wartości. Kancelaria prawnicza Fortis z Katowic dzieląc się z Państwem doświadczeniem w dziedzinie prawa spadkowego, jesteśmy w stanie skutecznie prowadzić postępowania spadkowe, prawnicy i adwokaci reprezentując przed sądem naszych Klientów oraz w przypadku sporów. Dzięki naszej interwencji, korzystając z usług najlepszych ekspertów z zakresu prawa spadkowego, mają Państwo możliwość szybkiego i sprawnego otrzymania spadku, bądź załatwienia innych spraw z dziedziny prawa spadkowego.

W zakresie prawa spadkowego specjalizujemy się w:
- sprawach z zakresu stwierdzenia nabycia spadku z testamentu, jak również z ustawy,
- reprezentacji Klientów i monitorowania sprawy na etapie negocjacji i postępowania sądowego w sprawach, związanych z dziedziczeniem i podziałem majątku spadkowego,
- doradztwie i przygotowywaniu pozwów, wniosków i innych pism procesowych,
- pomocy w zapłacie podatków od spadków i darowizn.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Mając na względzie rosnące potrzeby i wymagania Klientów, rozszerzamy działalność i podnosimy jakość usług, oferowanych przez naszą kancelarię prawniczą, gwarantując wachlarz usług i narzędzi, związanych z wierzytelnościami. Skupiamy się głównie na obsłudze firm w zakresie zarządzania, windykacji i obrotu należnościami. Nasza oferta pomocy prawnej skierowana jest nie tylko do małych i średnich przedsiębiorstw, ale też mogą z niej skorzystać Klienci indywidualni, chcący odzyskać należne im pieniądze. Powierzając sprawę windykacji w nasze ręce, mają Państwo gwarancję jak najbardziej efektywnych negocjacji z dłużnikami, wysoką skuteczność, niejednokrotnie nawet już na etapie polubownym, a wszystko z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych i elementarnych zasad etyki zawodowej i moralności, stosowanych w branży windykacji. Skuteczność w działaniach windykacji na terenie Katowic i okolic jest wysoka. Jesteśmy w stanie odzyskać należności zarówno od firm, jak i od osób prywatnych, nie tylko w kraju, ale też za granicą.

UMOWY I TRANSAKCJE HANDLOWE

Zawierając umowy i transakcje handlowe, podejmują Państwo współpracę z różnorakimi, niejednokrotnie nieznanymi partnerami biznesowymi, co niesie za sobą wysokie ryzyko często dużej straty. Biorąc pod uwagę to, że często są to duże kontrakty z niepewnymi kontrahentami, warto skorzystać z naszych usług, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia i cieszyć się bezpiecznym przebiegiem transakcji. Gwarantujemy Państwu kompleksowe wsparcie w prowadzonej przez Państwa aktywności biznesowej. Prowadzenie złożonych transakcji, sporządzanie i opracowywanie umów i należyte zabezpieczenie transakcji, to nasza domena, zapewniająca Klientowi sukces.

Kancelaria Fortis posiada prawników oraz osoby doświadczone w doradztwie firmą, mając szerokie doświadczenie w obsłudze umów i kontraktów w zakresie wszystkich najważniejszych dziedzin w działalności przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych, dotyczących umów i transakcji handlowych, funkcjonujących zarówno w systemie prawa polskiego, jak i międzynarodowego. Szukając prawników specjalizujących się w umowach handlowych, dobrze trafiłeś na strone Kancelarii.

Naszym nadrzędnym celem jest bezpieczne i rentowne rozwiązanie, uwzględniające w maksymalnym stopniu interesy Klienta. Na zlecenie Klienta, minimalizując możliwość straty biznesowej, Kancelaria jest w stanie rozpoznać ryzyko związane z zawarciem kontraktu handlowego i zaproponować odpowiednie, konkretne rozwiązania. Mając na względzie Państwa interesy, proponujemy możliwość opracowania dokumentacji kontraktowej, analizę, opiniowanie i weryfikację umów, sporządzonych przez kontrahentów, i potencjalnych partnerów biznesowych. Oferujemy ponadto szeroko rozumianą pomoc prawną przy przygotowywaniu i sporządzaniu umów cywilnoprawnych i handlowych.

UPADŁOŚCI KONSUMENCKIE

W przypadku kłopotów finansowych, przedsiębiorcy zbyt często nie korzystają z procedury upadłości firmy, co skutkuje niejednokrotnie całą spiralą komplikacji i niepotrzebnego stresu. Umiejętnie przeprowadzona w ramach upadłości restrukturyzacja, niesie za sobą wiele korzyści i możliwość wyjścia z trudnej sytuacji z jak najmniejszym uszczerbkiem dla Klienta i zaspokojeniem roszczeń wierzycieli.

Prowadząc postępowanie upadłościowe jesteśmy w stanie, dzięki fachowej wiedzy, staranności, pełnemu zaangażowaniu i najwyższej dbałości o Państwa interesy, doprowadzić nie tylko do zaspokojenia roszczeń wierzycieli, ale również zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa przez dłużnika. W imieniu Klientów prowadzimy postępowania układowe, upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Procedura upadłości konsumenckiej polega na likwidacji majątku dłużnika, ustalenie terminu spłaty zobowiązań i umorzeniu części niespłaconych zobowiązań. Upadłość konsumencka jest nową regulacją dla wszystkich, posiadaczy zobowiązań wobec banków, firm windykacyjnych, dostawców mediów, których nie są już w stanie uiścić. Dzięki tej nowej regulacji dłużnik ma możliwość pozbycia się zadłużenia, zwolnienia rachunku bankowego przez komornika sądowego i firmy windykacyjne.

Po skutecznie przeprowadzonym przez naszych specjalistów postępowaniu upadłościowym Klient może liczyć na wykreślenie z rejestru długów, a także jest w stanie odzyskać zdolność kredytową. Prawnicy Kancelarii w Katowicach są gotowi do prowadzenia postępowania upadłościowego, wszczynanego zarówno na wniosek konsumenta, jak i wierzyciela.

W realizacjach mamy kilkadziesiąt oddłużeń na Śląsku, dzięki czemu klient może swobodnie zacząć od zera swoje finanse.

TRANSPORT I SPEDYCJA

Mając na uwadze niezwykle dynamiczny rozwój rynku transportowego, i w związku z tym rosnące zapotrzebowanie na usługi z zakresu doradztwa prawnego w tej dziedzinie, oferujemy profesjonalną i specjalistyczną pomoc, skierowaną do przedsiębiorców, wykonujących transport drogowy.

Biorąc pod uwagę to, że doskonale znamy branżę transportową i spedycyjną, mamy duże doświadczenie i potrafimy skutecznie, zgodnie z obowiązującym prawem działać, służymy pomocą przedsiębiorstwom transportowym i spedycyjnym, zapewniając Państwu najbardziej specjalistyczne rozwiązania prawne i możliwość rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych zadań, z którymi możecie się Państwo spotkać, prowadząc działalność na tym polu.

Proponujemy szereg optymalnych rozwiązań prawnych, które doskonale się sprawdzają w aktualnym stanie prawnym i obecnej sytuacji na rynku transportowym i spedycyjnym. Na Państwa zlecenie pomagamy od podstaw tworzyć przedsiębiorstwa, sporządzamy i redagujemy umowy, dostosowując je do wymagań i możliwości naszych Klientów i monitorujemy każdy etap przedsięwzięcia.

WYWIAD GOSPODARCZY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, prowadzących różnego rodzaju inwestycje, mając na względzie bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorców, niejednokrotnie borykających się z niewypłacalnością kontrahentów i partnerów biznesowych, których działania prowadzą często do zaburzenia płynności finansowej przedsiębiorcy, proponujemy profesjonalną usługę wywiadu gospodarczego.

Chcąc uniknąć niewypłacalności i bankructwa przedsiębiorcy, będącej wynikiem niewypłacalności i nieuczciwości kooperantów, warto zainteresować się usługami, jakie proponuje nasza Kancelaria, przeprowadzająca na zlecenie Klienta wywiad gospodarczy dłużnika. Dzięki fachowej wiedzy, zaangażowaniu specjalistów z tej dziedziny jesteśmy w stanie podjąć odpowiednie działania, prowadzące do uzyskania cennej wiedzy, potrzebnej do skutecznej windykacji należności.

W przypadku, gdy dłużnik uchyla się od płacenia i próbuje ukryć posiadany majątek, w taki sposób prowadzimy wywiad gospodarczy dłużnika, aby wskazać ukryte dochody, aktywa finansowe, czy nieruchomości. Czynności wywiadu gospodarczego, prowadzonego przez naszych specjalistów mogą mieć zarówno charakter oficjalny, gdy informacje są potwierdzone przez stosowne urzędy, jak i nieoficjalne, zdobyte np. od innych kontrahentów, posiadających wiedzę o danym dłużniku.

Oprócz tego nasi prawnicy mają dostęp do poufnych informacji, pochodzących m.in. z banków. Nadrzędnym celem działania wywiadu gospodarczego naszej Kancelarii jest ustalenie majątku dłużnika i jego zobowiązań wobec wszystkich wierzycieli, czego wynikiem jest skuteczna i szybka egzekucja komornicza.

ODSZKODOWANIA GÓRNICZE

W świetle obowiązujących przepisów prawa górniczego i geologicznego, przedsiębiorca, prowadzący zakład górniczy jest w pełni odpowiedzialny za szkody, wyrządzone przez kopalnię właścicielom nieruchomości, znajdujących się w obszarze oddziaływania kopalni.
Zważywszy na to, że właściciele, dzierżawcy i użytkownicy nieruchomości i gruntów, a także urządzeń, znajdujących się w obszarach oddziaływania zakładów górniczych narażeni są na liczne niedogodności i zagrożenia, ściśle związane z ich działalnością, proponujemy, w celu ochrony Państwa interesów i uzyskania zadośćuczynienia za doznane szkody kompleksową pomoc prawną, mającą na celu pozytywne załatwienie sprawy.

Dzięki temu, że ustawodawca przewidział środki ochrony interesów wszystkich, których prawa zostały zagrożone lub naruszone przez działalność górniczą, mamy w rękach narzędzie do uzyskania odszkodowania za doznane krzywdy.
Oferujemy fachowe doradztwo i reprezentację we wszystkich sprawach, pozostających w związku z zagrożeniami, jakie dla naszych Klientów mogą wynikać z położenia gruntów w obszarze działania górniczego. Prowadzimy wszystkie etapy postępowania w zakresie likwidacji szkód górniczych przeciwko kopalni.

ROZWODY

Sprawy rozwodowe, to bardzo delikatna materia, dlatego warto znaleźć rzetelną i kompetentną osobę, która bezboleśnie przeprowadzi przez zawikłane problemy związane z ustaleniem winy rozkładu pożycia małżeńskiego, podziałem wspólnego majątku byłych małżonków, regulacja kwestii władzy rodzicielskiej, w przypadku posiadania małoletnich dzieci i ewentualnym ustaleniem wysokości alimentów.

Biorąc pod uwagę to, że rozwód, to bardzo złożony proces, dotykający nie tylko współmałżonków, ale też odbijający się negatywnie na całej rodzinie, a szczególnie dzieciach, polecamy Państwu adwokata, który sprawnie i dyskretnie jest w stanie ułatwić Państwu przeprowadzenie sprawy rozwodowej w jak najmniej bolesny sposób. Naszym priorytetem jest zminimalizowanie skutków i kosztów rozwodu. Z pełnym zaangażowaniem i determinacją dążymy do osiągnięcia jak najbardziej korzystnego dla Klienta orzeczenia.

Dzięki prawnikowi i adwokatowi, który jest ekspertem z zakresu prawa rodzinnego pomożemy Państwu przejść przez ten trudny proces z jak największym komfortem i z zapewnieniem odpowiednich warunków, które pomogą każdej ze stron rozpocząć nowy etap w swoim życiu bez niepotrzebnego bagażu wzajemnych uraz i stresu. Każdą sprawę rozwodową traktujemy indywidualnie z zachowaniem dyskrecji i najwyższą dbałością o interesy Klienta.

Nasze zalety

Dostępność

W nagłych sprawach jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Profesjonalizm

Do każdej zleconej nam sprawy podchodzimy z dużym zaangażowaniem oraz w pełni profesjonalnie.

Wiedza

Leszek Janczewski prowadzi swoją kancelarię od ponad 20 lat. Jego wieloletnia obecność na rynku pozwoliła na zebranie cennego doświadczenia, które nieustannie przekazuje swoim współpracownikom, aby mogli oni świadczyć Państwu profesjonalne usługi prawne. (profesjonalną pomoc prawną)

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi na etapie postępowania sądowego, pozasądowego i egzekucyjnego w zakresie:

- udzielania porad prawnych i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego z dziedziny prawa cywilnego,

- sporządzanie i wydawanie pisemnych i ustnych opinii i analiz prawnych, związanych z zawieraniem umów w zakresie zgodności z prawem i interesem Klienta,

- uczestnictwo i reprezentacja w negocjacjach pisemnych i na spotkaniach,

- sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania(pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje),

- dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawarcia umów,

- ustalenie prawa, stwierdzenie, stwierdzenie nieważności umowy ,

- prowadzenie spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego przed organami administracyjnymi, sądowymi i organami ścigania, w tym spraw o zapłatę, dotyczących odzyskania należności - reprezentacja i prowadzenie spraw z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki,

- spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po wypadkach komunikacyjnych, błędach medycznych,

- dochodzenie zadośćuczynień i odszkodowania za szkody, wyrządzone czynem niedozwolonym od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty,

- sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych,

- sprawy ubezpieczeniowe, spory z towarzystwami ubezpieczeniowymi,

- reprezentacja i doradztwo w sprawach, dotyczących ochrony własności i posiadania rzeczy prowadzenie spraw, dotyczących działu spadku, współwłasności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia i służebności, podział majątku,

- ochrona przed nieuprawnionymi roszczeniami.

kancelaria prawna, prawnik katowice
Kancelaria Fortis

Kancelaria została założona w 1994r. Zespół posiada prawników i adwokatów, którzy zdobywali doświadczenie w dużych spółkach w Polsce. Świadczymy pomoc prawną dla klientów fizycznych, firmą, korporacją oraz instytucją. Jeżeli szukają Państwo rzetelnego Prawnika, bądź adwokata to serdecznie zapraszamy na konsultacje do siedziby Kancelarii prawnej Fortis w Katowicach.
Możliwość dojazdu do miast: Katowice, Mikołów, Chorzów, Bytom, Zabrze, Tychy, Mysłowice, Będzin, Siemianowice, Czeladź, Tarnowskie Góry i okolice.

Wskazówki dojazdu:
Siedziba naszej firmy mieści się niedaleko skrzyżowania ul. Kościuszki i Ul. Armii Krajowej na przeciwko Restauracji Meksykańskiej ElPopo. Wejście znajduje się od strony ulicy Głogowskiej. Mmiejsca parkingowe dla klientów przy sklepie Żabka.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonem. Jesteśmy również otwarci na propozycję, co do charakteru współpracy lub innych oczekiwań w stosunku do naszej firmy.

Fortis Leszek Janczewski
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice