kancelaria Fortis

PRAWO CYWILNE

Propozycja współpracy jaką przygotowaliśmy dla Państwa w szczególności obejmuje usługi na etapie postępowania sądowego, postępowania pozasądowego oraz postępowania egzekucyjnego. Prawo cywilne, to jedna z głównych gałęzi prawa, która dotyczy regulacji niemal we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Jeżeli mieszkasz na Śląsku w Katowicach, Chorzowie, Mysłowicach, Mikołowie bądź bliskiej okolicy to zapraszamy na konsultacje. Prawo cywilne, inaczej obywatelskie, reguluje stosunki majątkowe i niektóre osobiste, zawarte pomiędzy podmiotami prawa i stanowi znaczną część prawa prywatnego. Istotą tego prawa jest równorzędność, stanowiąca o tym, że żaden podmiot nie podlega drugiemu. Przepisy tego prawa mają zastosowanie zarówno wobec osób fizycznych, jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, jak spółki jawne, czy handlowe spółki osobowe.

W związku z tym, że główną normą prawa cywilnego jest zasada z której wynika, że każdy, kto ze swojej winy wyrządził komuś szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia, ta reguła jest podstawą do domagania się zadośćuczynienia za wszystkie działania, niezgodne z prawem, które spowodowały uszczerbek na majątku poszkodowanego.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, związanym z dochodzeniem swoich spraw z zakresu prawa cywilnego zapewniamy kompleksową pomoc w poradach prawnych oraz prowadzenie spraw sądowych.

Nasze zalety

Dostępność

W nagłych sprawach jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Profesjonalizm

Zawsze podchodzimy do spraw z całkowitym przeanalizowaniem wszystkich dokumentów.

Wiedza

Pan Leszek Janczewski prowadzi swoją kancelarię od ponad 20 lat i wygrał sprawy gdzie inni prawnicy rozkładali ręce.

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi na etapie postępowania sądowego, pozasądowego i egzekucyjnego w zakresie:

- udzielania porad prawnych i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego z dziedziny prawa cywilnego,

- sporządzanie i wydawanie pisemnych i ustnych opinii i analiz prawnych, związanych z zawieraniem umów w zakresie zgodności z prawem i interesem Klienta,

- uczestnictwo i reprezentacja w negocjacjach pisemnych i na spotkaniach,

- sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania(pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje),

- dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawarcia umów,

- ustalenie prawa, stwierdzenie, stwierdzenie nieważności umowy ,

- prowadzenie spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego przed organami administracyjnymi, sądowymi i organami ścigania, w tym spraw o zapłatę, dotyczących odzyskania należności - reprezentacja i prowadzenie spraw z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki,

- spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po wypadkach komunikacyjnych, błędach medycznych,

- dochodzenie zadośćuczynień i odszkodowania za szkody, wyrządzone czynem niedozwolonym od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty,

- sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych,

- sprawy ubezpieczeniowe, spory z towarzystwami ubezpieczeniowymi,

- reprezentacja i doradztwo w sprawach, dotyczących ochrony własności i posiadania rzeczy prowadzenie spraw, dotyczących działu spadku, współwłasności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia i służebności, podział majątku,

- ochrona przed nieuprawnionymi roszczeniami.

kancelaria prawna, prawnik katowice
Kancelaria Fortis

Kancelaria została założona w 1994r. Zespół posiada prawników i adwokatów, którzy zdobywali doświadczenie w dużych spółkach w Polsce. Świadczymy pomoc prawną dla klientów fizycznych, firmą, korporacją oraz instytucją. Jeżeli szukają Państwo rzetelnego Prawnika, bądź adwokata to serdecznie zapraszamy na darmowe konsultacje do siedziby Kancelarii prawnej Fortis w Katowicach.
Możliwość dojazdu do miast: Katowice, Mikołów, Chorzów, Bytom, Zabrze, Tychy, Mysłowice, Będzin, Siemianowice, Czeladź, Tarnowskie Góry i okolice.

Wskazówki dojazdu:
Siedziba naszej firmy mieści się niedaleko skrzyżowania ul. Kościuszki i Ul. Armii Krajowej na przeciwko Restauracji Meksykańskiej ElPopo. Wejście znajduje się od strony ulicy Głogowskiej. Mmiejsca parkingowe dla klientów przy sklepie Żabka.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonem. Jesteśmy również otwarci na propozycję, co do charakteru współpracy lub innych oczekiwań w stosunku do naszej firmy.

Fortis Leszek Janczewski
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice