kancelaria Fortis

PRAWO CYWILNE

Propozycja współpracy jaką przygotowaliśmy dla Państwa w szczególności obejmuje usługi na etapie postępowania sądowego, postępowania pozasądowego oraz postępowania egzekucyjnego. Prawo cywilne, to jedna z głównych gałęzi prawa, która dotyczy regulacji niemal we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Jeżeli mieszkasz na Śląsku w Katowicach, Chorzowie, Mysłowicach, Mikołowie bądź bliskiej okolicy to zapraszamy na konsultacje. Prawo cywilne, inaczej obywatelskie, reguluje stosunki majątkowe i niektóre osobiste, zawarte pomiędzy podmiotami prawa i stanowi znaczną część prawa prywatnego. Istotą tego prawa jest równorzędność, stanowiąca o tym, że żaden podmiot nie podlega drugiemu. Przepisy tego prawa mają zastosowanie zarówno wobec osób fizycznych, jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, jak spółki jawne, czy handlowe spółki osobowe.

W związku z tym, że główną normą prawa cywilnego jest zasada z której wynika, że każdy, kto ze swojej winy wyrządził komuś szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia, ta reguła jest podstawą do domagania się zadośćuczynienia za wszystkie działania, niezgodne z prawem, które spowodowały uszczerbek na majątku poszkodowanego.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, związanym z dochodzeniem swoich spraw z zakresu prawa cywilnego zapewniamy kompleksową pomoc w poradach prawnych oraz prowadzenie spraw sądowych.

Nasze zalety

Dostępność

W nagłych sprawach jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Profesjonalizm

Do każdej zleconej nam sprawy podchodzimy z dużym zaangażowaniem oraz w pełni profesjonalnie.

Wiedza

Leszek Janczewski prowadzi swoją kancelarię od ponad 20 lat. Jego wieloletnia obecność na rynku pozwoliła na zebranie cennego doświadczenia, które nieustannie przekazuje swoim współpracownikom, aby mogli oni świadczyć Państwu profesjonalne usługi prawne.

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi na etapie postępowania sądowego, pozasądowego i egzekucyjnego w zakresie:

- udzielania porad prawnych i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego z dziedziny prawa cywilnego,

- sporządzanie i wydawanie pisemnych i ustnych opinii i analiz prawnych, związanych z zawieraniem umów w zakresie zgodności z prawem i interesem Klienta,

- uczestnictwo i reprezentacja w negocjacjach pisemnych i na spotkaniach,

- sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania(pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje),

- dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawarcia umów,

- ustalenie prawa, stwierdzenie, stwierdzenie nieważności umowy ,

- prowadzenie spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego przed organami administracyjnymi, sądowymi i organami ścigania, w tym spraw o zapłatę, dotyczących odzyskania należności - reprezentacja i prowadzenie spraw z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki,

- spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po wypadkach komunikacyjnych, błędach medycznych,

- dochodzenie zadośćuczynień i odszkodowania za szkody, wyrządzone czynem niedozwolonym od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty,

- sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych,

- sprawy ubezpieczeniowe, spory z towarzystwami ubezpieczeniowymi,

- reprezentacja i doradztwo w sprawach, dotyczących ochrony własności i posiadania rzeczy prowadzenie spraw, dotyczących działu spadku, współwłasności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia i służebności, podział majątku,

- ochrona przed nieuprawnionymi roszczeniami.

kancelaria prawna, prawnik katowice
Kancelaria Fortis

Kancelaria została założona w 1994r. Zespół posiada prawników i adwokatów, którzy zdobywali doświadczenie w dużych spółkach w Polsce. Świadczymy pomoc prawną dla klientów fizycznych, firmą, korporacją oraz instytucją. Jeżeli szukają Państwo rzetelnego Prawnika, bądź adwokata to serdecznie zapraszamy na konsultacje do siedziby Kancelarii prawnej Fortis w Katowicach.
Możliwość dojazdu do miast: Katowice, Mikołów, Chorzów, Bytom, Zabrze, Tychy, Mysłowice, Będzin, Siemianowice, Czeladź, Tarnowskie Góry i okolice.

Wskazówki dojazdu:
Siedziba naszej firmy mieści się niedaleko skrzyżowania ul. Kościuszki i Ul. Armii Krajowej na przeciwko Restauracji Meksykańskiej ElPopo. Wejście znajduje się od strony ulicy Głogowskiej. Mmiejsca parkingowe dla klientów przy sklepie Żabka.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonem. Jesteśmy również otwarci na propozycję, co do charakteru współpracy lub innych oczekiwań w stosunku do naszej firmy.

Fortis Leszek Janczewski
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice