pckliper

Kancelaria Fortis

Kancelaria Prawno-Windykacyjna Fortis, którą prowadzi Leszek Janczewski znajduje się na rynku od 1994 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy świadczyć kompleksową obsługę prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Ogromne zaangażowanie w pracę zaprocentowało wygraniem ponad 700 spraw przez nasz zespół, w którego skład wchodzą: adwokaci, radcowie prawni oraz aplikanci.

Dbając o zachowanie najwyższej jakości standardów związanych z gałęzią, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa handlowego, prowadzimy obsługę prawną na stałym zleceniu dla ponad 95 kontrahentów.

To co wyróżnia naszą kancelarię to bardzo wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, zaangażowanie w pracę, terminowość oraz zachowanie najwyższych standardów adwokackich.

Priorytetem jest również świadczenie pomocy prawnej, z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodu adwokata. Zachowanie dyskrecji oraz tajemnicy jest ściśle związane z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego, którym jest adwokat. Warunkuje to rzetelne oraz odpowiednie wykonywanie tego zawodu jak również ochronę dóbr materialnych jak i osobistych naszych kontrahentów. Kancelaria Prawno - Windykacyjna FORTIS, dbając o zachowanie najwyższej jakości standardów związanych z gałęzią prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego oraz prawa pracy, prowadzi obsługę prawną na stałym zleceniu dla ponad 95 kontrahentów. Aktualnie zespół naszych prawników, radców prawnych oraz aplikantów, realizuje kilkaset zleceń. W okresie swojej ponad dwudziestoletniej praktyki wygraliśmy kilkaset spraw z zakresu szeroko pojętej obsługi prawnej oraz działalności windykacyjnej. Stały rozwój kancelarii oraz zdobyte doświadczenie umożliwiło również przeprowadzenie wielu mediacji oraz negocjacji, które w późniejszym czasie skutkowały zwarciem ugody. W stale powiększającym się gronie naszych Kontrahentów, można znaleźć m.in: Auto Partner SA, z którym prowadzimy nieustanną współpracę od 12 lat. Wśród innych wieloletnich partnerów biznesowych znajdują się również: Ogumienie Samochodowe Klenart Sp.j.; Firma Tranportowo-Usługowa TRANSPEED Dziergas Sławomir; Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla i.in.

Gwarantujemy stałą obsługę prawną Państwa firmy w zakresie prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych jak również prawa pracy.

Fortis Leszek Janczewski
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice
tel. / fax.: (32) 252-80-25
tel. kom.: 502-227-579
kancelariafortis@gmail.com

Propozycja współpracy jaką przygotowaliśmy dla Państwa w szczególności obejmuje usługi z zakresu:

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, podmiotów zinstytucjonalizowanych oraz pomoc prawną na rzecz osób fizycznych.

  • Fachowego doradztwa przy zawieraniu umów ubezpieczenia, w szczególności umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ubezpieczenia transakcji handlowych oraz mienia, pomoc w trakcie postępowania likwidacyjnego szkody, dochodzenia odszkodowań na drodze sądowej
  • Doradztwa w zakresie wyboru i zawarcia umów kredytu, cesji, wierzytelności
  • Pomocy w przesądowym dochodzeniu należności, w szczególności negocjacji z dłużnikiem, działań upominawczych, pomocy w zbyciu wierzytelności
  • Dochodzeniu należności na drodze sądowej oraz prowadzenia egzekucji sądowej
  • Fachowej obrony interesów Klienta w przypadku wystąpienia przeciwko niemu na drogę sądową
10

Osób

1994

Rok założenia

700

Wygranych spraw

OBSŁUGA PRAWNA OSÓB PRYWATNYCH, FIRM I INSTYTUCJI

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów z Katowic i Śląska, prowadzących różnego rodzaju działalność gospodarczą niemal we wszystkich branżach, oferujemy pomoc zaufanego doradcy, którego doświadczenie i fachowa wiedza gwarantują profesjonalną i kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom.Starannie wyselekcjonowany zespół Kancelarii zapewnia otwarte i kreatywne podejście do dotyczących Państwa problemów prawnych. Każde zlecenie jest dla nas priorytetowe, traktowane indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i wymagań Klienta. Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla firm, dotyczące zarówno bieżącej działalności, jak również obsługi w nagłych, wymagających wiedzy prawniczej sprawach.

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne, to jedna z głównych gałęzi prawa, która dotyczy regulacji niemal we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Kancelaria Prawnicza Katowice zajmuje się prawem cywilnym, inaczej obywatelskim, reguluje stosunki majątkowe i niektóre osobiste, zawarte pomiędzy podmiotami prawa i stanowi znaczną część prawa prywatnego. Istotą tego prawa jest równorzędność, stanowiąca o tym, że żaden podmiot nie podlega drugiemu. Przepisy tego prawa mają zastosowanie zarówno wobec osób fizycznych, jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, jak spółki jawne, czy handlowe spółki osobowe.

PRAWO PRACY

Prawo pracy, to gałąź prawa, zawierająca ogół norm i regulacji w zakresie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jako stron stosunku pracy oraz zasad, dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych. Przedmiotem tego prawa są stosunki pracy podporządkowanej, świadczonej dobrowolnie, osobiście, z odpowiednim wynagrodzeniem na rzecz drugiego podmiotu oraz inne zależności, ściśle związane ze stosunkami pracy. Prawnicy Kancelari informują, że w zakres prawa pracy wchodzą regulacje, określające powstanie i ustanie stosunku pracy, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, czas pracy, urlopy, ochronę pracy, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, rozstrzyganie sporów, wynikających ze stosunku pracy.

PRAWO SPADKOWE

Otrzymanie spadku w świetle przepisów prawa, obowiązujących w Polsce, potrafi przysporzyć wiele kłopotów i może być niezwykle trudną do rozstrzygnięcia kwestią. Postępowania spadkowe mają to do siebie, że mogą ciągnąć się przez wiele lat, a w tym czasie rzeczy, będące przedmiotem spadku mogą wiele stracić na swojej wartości. Kancelaria prawnicza dzieląc się z Państwem doświadczeniem w dziedzinie prawa spadkowego, jesteśmy w stanie skutecznie prowadzić postępowania spadkowe, reprezentując przed sądem naszych Klientów oraz w przypadku sporów. Dzięki naszej interwencji, korzystając z usług najlepszych ekspertów z zakresu prawa spadkowego, mają Państwo możliwość szybkiego i sprawnego otrzymania spadku, bądź załatwienia innych spraw z dziedziny prawa spadkowego.

W zakresie prawa spadkowego specjalizujemy się w:
- sprawach z zakresu stwierdzenia nabycia spadku z testamentu, jak również z ustawy,
- reprezentacji Klientów i monitorowania sprawy na etapie negocjacji i postępowania sądowego w sprawach, związanych z dziedziczeniem i podziałem majątku spadkowego,
- doradztwie i przygotowywaniu pozwów, wniosków i innych pism procesowych,
- pomocy w zapłacie podatków od spadków i darowizn.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Mając na względzie rosnące potrzeby i wymagania Klientów, rozszerzamy działalność i podnosimy jakość usług, oferowanych przez naszą kancelarię prawniczą, gwarantując wachlarz usług i narzędzi, związanych z wierzytelnościami. Skupiamy się głównie na obsłudze firm w zakresie zarządzania, windykacji i obrotu należnościami. Nasza oferta pomocy prawnej skierowana jest nie tylko do małych i średnich przedsiębiorstw, ale też mogą z niej skorzystać Klienci indywidualni, chcący odzyskać należne im pieniądze. Powierzając sprawę windykacji w nasze ręce, mają Państwo gwarancję jak najbardziej efektywnych negocjacji z dłużnikami, wysoką skuteczność, niejednokrotnie nawet już na etapie polubownym, a wszystko z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych i elementarnych zasad etyki zawodowej i moralności, stosowanych w branży windykacji.Jesteśmy w stanie odzyskać należności zarówno od firm, jak i od osób prywatnych, nie tylko w kraju, ale też za granicą.

UMOWY I TRANSAKCJE HANDLOWE

Zawierając umowy i transakcje handlowe, podejmują Państwo współpracę z różnorakimi, niejednokrotnie nieznanymi partnerami biznesowymi, co niesie za sobą wysokie ryzyko często dużej straty. Biorąc pod uwagę to, że często są to duże kontrakty z niepewnymi kontrahentami, warto skorzystać z naszych usług, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia i cieszyć się bezpiecznym przebiegiem transakcji. Gwarantujemy Państwu kompleksowe wsparcie w prowadzonej przez Państwa aktywności biznesowej. Prowadzenie złożonych transakcji, sporządzanie i opracowywanie umów i należyte zabezpieczenie transakcji, to nasza domena, zapewniająca Klientowi sukces.

Kancelaria Fortis posiada prawników oraz osoby doświadczone w doradztwie firmą, mając szerokie doświadczenie w obsłudze umów i kontraktów w zakresie wszystkich najważniejszych dziedzin w działalności przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych, dotyczących umów i transakcji handlowych, funkcjonujących zarówno w systemie prawa polskiego, jak i międzynarodowego.

Naszym nadrzędnym celem jest bezpieczne i rentowne rozwiązanie, uwzględniające w maksymalnym stopniu interesy Klienta. Na zlecenie Klienta, minimalizując możliwość straty biznesowej, Kancelaria jest w stanie rozpoznać ryzyko związane z zawarciem kontraktu handlowego i zaproponować odpowiednie, konkretne rozwiązania. Mając na względzie Państwa interesy, proponujemy możliwość opracowania dokumentacji kontraktowej, analizę, opiniowanie i weryfikację umów, sporządzonych przez kontrahentów, i potencjalnych partnerów biznesowych. Oferujemy ponadto szeroko rozumianą pomoc prawną przy przygotowywaniu i sporządzaniu umów cywilnoprawnych i handlowych.

UPADŁOŚCI KONSUMENCKIE

W przypadku kłopotów finansowych, przedsiębiorcy zbyt często nie korzystają z procedury upadłości firmy, co skutkuje niejednokrotnie całą spiralą komplikacji i niepotrzebnego stresu. Umiejętnie przeprowadzona w ramach upadłości restrukturyzacja, niesie za sobą wiele korzyści i możliwość wyjścia z trudnej sytuacji z jak najmniejszym uszczerbkiem dla Klienta i zaspokojeniem roszczeń wierzycieli.

Prowadząc postępowanie upadłościowe jesteśmy w stanie, dzięki fachowej wiedzy, staranności, pełnemu zaangażowaniu i najwyższej dbałości o Państwa interesy, doprowadzić nie tylko do zaspokojenia roszczeń wierzycieli, ale również zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa przez dłużnika. W imieniu Klientów prowadzimy postępowania układowe, upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Procedura upadłości konsumenckiej polega na likwidacji majątku dłużnika, ustalenie terminu spłaty zobowiązań i umorzeniu części niespłaconych zobowiązań. Upadłość konsumencka jest nową regulacją dla wszystkich, posiadaczy zobowiązań wobec banków, firm windykacyjnych, dostawców mediów, których nie są już w stanie uiścić. Dzięki tej nowej regulacji dłużnik ma możliwość pozbycia się zadłużenia, zwolnienia rachunku bankowego przez komornika sądowego i firmy windykacyjne.

Po skutecznie przeprowadzonym przez naszych specjalistów postępowaniu upadłościowym Klient może liczyć na wykreślenie z rejestru długów, a także jest w stanie odzyskać zdolność kredytową. Prawnicy Kancelarii w Katowicach są gotowi do prowadzenia postępowania upadłościowego, wszczynanego zarówno na wniosek konsumenta, jak i wierzyciela.

TRANSPORT I SPEDYCJA

Mając na uwadze niezwykle dynamiczny rozwój rynku transportowego, i w związku z tym rosnące zapotrzebowanie na usługi z zakresu doradztwa prawnego w tej dziedzinie, oferujemy profesjonalną i specjalistyczną pomoc, skierowaną do przedsiębiorców, wykonujących transport drogowy.

Biorąc pod uwagę to, że doskonale znamy branżę transportową i spedycyjną, mamy duże doświadczenie i potrafimy skutecznie, zgodnie z obowiązującym prawem działać, służymy pomocą przedsiębiorstwom transportowym i spedycyjnym, zapewniając Państwu najbardziej specjalistyczne rozwiązania prawne i możliwość rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych zadań, z którymi możecie się Państwo spotkać, prowadząc działalność na tym polu.

Proponujemy szereg optymalnych rozwiązań prawnych, które doskonale się sprawdzają w aktualnym stanie prawnym i obecnej sytuacji na rynku transportowym i spedycyjnym. Na Państwa zlecenie pomagamy od podstaw tworzyć przedsiębiorstwa, sporządzamy i redagujemy umowy, dostosowując je do wymagań i możliwości naszych Klientów i monitorujemy każdy etap przedsięwzięcia.

WYWIAD GOSPODARCZY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, prowadzących różnego rodzaju inwestycje, mając na względzie bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorców, niejednokrotnie borykających się z niewypłacalnością kontrahentów i partnerów biznesowych, których działania prowadzą często do zaburzenia płynności finansowej przedsiębiorcy, proponujemy profesjonalną usługę wywiadu gospodarczego.

Chcąc uniknąć niewypłacalności i bankructwa przedsiębiorcy, będącej wynikiem niewypłacalności i nieuczciwości kooperantów, warto zainteresować się usługami, jakie proponuje nasza Kancelaria, przeprowadzająca na zlecenie Klienta wywiad gospodarczy dłużnika. Dzięki fachowej wiedzy, zaangażowaniu specjalistów z tej dziedziny jesteśmy w stanie podjąć odpowiednie działania, prowadzące do uzyskania cennej wiedzy, potrzebnej do skutecznej windykacji należności.

W przypadku, gdy dłużnik uchyla się od płacenia i próbuje ukryć posiadany majątek, w taki sposób prowadzimy wywiad gospodarczy dłużnika, aby wskazać ukryte dochody, aktywa finansowe, czy nieruchomości. Czynności wywiadu gospodarczego, prowadzonego przez naszych specjalistów mogą mieć zarówno charakter oficjalny, gdy informacje są potwierdzone przez stosowne urzędy, jak i nieoficjalne, zdobyte np. od innych kontrahentów, posiadających wiedzę o danym dłużniku.

Oprócz tego nasi prawnicy mają dostęp do poufnych informacji, pochodzących m.in. z banków. Nadrzędnym celem działania wywiadu gospodarczego naszej Kancelarii jest ustalenie majątku dłużnika i jego zobowiązań wobec wszystkich wierzycieli, czego wynikiem jest skuteczna i szybka egzekucja komornicza.

ODSZKODOWANIA GÓRNICZE

W świetle obowiązujących przepisów prawa górniczego i geologicznego, przedsiębiorca, prowadzący zakład górniczy jest w pełni odpowiedzialny za szkody, wyrządzone przez kopalnię właścicielom nieruchomości, znajdujących się w obszarze oddziaływania kopalni.
Zważywszy na to, że właściciele, dzierżawcy i użytkownicy nieruchomości i gruntów, a także urządzeń, znajdujących się w obszarach oddziaływania zakładów górniczych narażeni są na liczne niedogodności i zagrożenia, ściśle związane z ich działalnością, proponujemy, w celu ochrony Państwa interesów i uzyskania zadośćuczynienia za doznane szkody kompleksową pomoc prawną, mającą na celu pozytywne załatwienie sprawy.

Dzięki temu, że ustawodawca przewidział środki ochrony interesów wszystkich, których prawa zostały zagrożone lub naruszone przez działalność górniczą, mamy w rękach narzędzie do uzyskania odszkodowania za doznane krzywdy.
Oferujemy fachowe doradztwo i reprezentację we wszystkich sprawach, pozostających w związku z zagrożeniami, jakie dla naszych Klientów mogą wynikać z położenia gruntów w obszarze działania górniczego. Prowadzimy wszystkie etapy postępowania w zakresie likwidacji szkód górniczych przeciwko kopalni.

ROZWODY

Sprawy rozwodowe, to bardzo delikatna materia, dlatego warto znaleźć rzetelną i kompetentną osobę, która bezboleśnie przeprowadzi przez zawikłane problemy związane z ustaleniem winy rozkładu pożycia małżeńskiego, podziałem wspólnego majątku byłych małżonków, regulacja kwestii władzy rodzicielskiej, w przypadku posiadania małoletnich dzieci i ewentualnym ustaleniem wysokości alimentów.

Biorąc pod uwagę to, że rozwód, to bardzo złożony proces, dotykający nie tylko współmałżonków, ale też odbijający się negatywnie na całej rodzinie, a szczególnie dzieciach, polecamy Państwu adwokata, który sprawnie i dyskretnie jest w stanie ułatwić Państwu przeprowadzenie sprawy rozwodowej w jak najmniej bolesny sposób. Naszym priorytetem jest zminimalizowanie skutków i kosztów rozwodu. Z pełnym zaangażowaniem i determinacją dążymy do osiągnięcia jak najbardziej korzystnego dla Klienta orzeczenia.

Dzięki naszym ekspertom z zakresu prawa rodzinnego pomożemy Państwu przejść przez ten trudny proces z jak największym komfortem i z zapewnieniem odpowiednich warunków, które pomogą każdej ze stron rozpocząć nowy etap w swoim życiu bez niepotrzebnego bagażu wzajemnych uraz i stresu. Każdą sprawę rozwodową traktujemy indywidualnie z zachowaniem dyskrecji i najwyższą dbałością o interesy Klienta.

Opinie klientów

Kancelaria Fortis

Działalność od 1994r, Doświadczenie zawodowe zdobywane pracując dla dużych spółek w Polsce oraz świadcząc pomoc prawną osobom fizycznym, Klientom korporacyjnym oraz instytucjom.

Wskazówki dojazdu:
Siedziba naszej firmy mieści się niedaleko skrzyżowania ul. Kościuszki i Ul. Armii Krajowej na przeciwko Restauracji Meksykańskiej ElPopo. Wejście znajduje się od strony ulicy Głogowskiej. Mmiejsca parkingowe dla klientów przy sklepie Żabka.

W przypadku pytań od Państwa Kancelaria dysponuje czasem od 8-16 od poniedizałku do piątku. Jesteśmy również otwarci na propozycję, co do charakteru współpracy lub innych oczekiwań w stosunku do naszej firmy.

Fortis Leszek Janczewski
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice