pckliper

PRAWO PRACY

Prawo pracy, to gałąź prawa, zawierająca ogół norm i regulacji w zakresie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jako stron stosunku pracy oraz zasad, dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych. Przedmiotem tego prawa są stosunki pracy podporządkowanej, świadczonej dobrowolnie, osobiście, z odpowiednim wynagrodzeniem na rzecz drugiego podmiotu oraz inne zależności, ściśle związane ze stosunkami pracy. W zakres prawa pracy wchodzą regulacje, określające powstanie i ustanie stosunku pracy, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, czas pracy, urlopy, ochronę pracy, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, rozstrzyganie sporów, wynikających ze stosunku pracy.

Nasze doświadczenie i profesjonalizm gwarantują swobodne reprezentowanie Państwa we wszystkich sprawach, dotyczących relacji pracownik-pracodawca. Na każdym etapie naszych działań gwarantujemy pełne zaangażowanie, rzetelne podejście i indywidualne traktowanie każdej powierzonej sprawy.

Nasze zalety

Uchwytność

W nagłych sprawach jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Profesjonalizm

Zawsze podchodzimy do spraw z całkowitym przeanalizowaniem wszystkich dokumentów.

Wiedza

Pan Leszek Janczewski prowadzi swoją kancelarię od ponad 20 lat i wyrywał sprawy gdzie inni prawnicy rozkładali ręce.

W zakresie prawa pracy nasze kompetencje obejmują reprezentację Państwa w sporach przed sądem pracy, zarówno w roli pełnomocników pracodawców, jak również pracowników:

- zajmujemy się doradztwem w sprawach związanych z ustaleniem istnienia, bądź nieistnienia stosunku pracy,

- opiniujemy umowy o pracę, przygotowujemy umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy i wynagrodzenia oraz umowy cywilnoprawne( umowy zlecenia, umowy o dzieło),

- przygotowujemy odwołania do sądu pracy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem,

- sporządzamy pozwy o zapłatę o zapłatę wynagrodzenia i zwrot wypłaconego wynagrodzenia,

- doradzamy i przygotowujemy pozwy o zapłatę odszkodowania i przywrócenie do pracy,

- pomagamy przy sporządzaniu projektów regulaminów, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, aktów zbiorowego prawa pracy,

- wsparcie przy optymalizacji kosztów zatrudnienia i uelastycznienia warunków pracy,

- reprezentowanie Klientów w toku postępowań kontrolnych ZUS i inspekcji pracy,

- prowadzimy sprawy z zakresu zwolnień grupowych i wypłaty odpraw,

- pomoc prawna i reprezentowanie strony w sprawach, związanych z odszkodowaniami za wypadki przy pracy.

Kancelaria Fortis

Działalność od 1994r, Doświadczenie zawodowe zdobywane pracując dla dużych spółek w Polsce oraz świadcząc pomoc prawną osobom fizycznym, Klientom korporacyjnym oraz instytucjom.

Wskazówki dojazdu:
Siedziba naszej firmy mieści się niedaleko skrzyżowania ul. Kościuszki i Ul. Armii Krajowej na przeciwko Restauracji Meksykańskiej ElPopo. Wejście znajduje się od strony ulicy Głogowskiej. Mmiejsca parkingowe dla klientów przy sklepie Żabka.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonem. Jesteśmy również otwarci na propozycję, co do charakteru współpracy lub innych oczekiwań w stosunku do naszej firmy.

Fortis Leszek Janczewski
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice