kancelaria Fortis

Miejsce świadczenia pracy a delegacja.

Art. 29 § 1 kodeksu pracy formułuje wymagania dotyczące treści umowy o pracę, które winny być spełnione, aby zagwarantować pracownikowi wiedzę o warunkach zatrudnienia. Jednym z nich jest miejsce świadczenia pracy. Przepisy nie definiują tego pojęcia, jednak w literaturze prawniczej zakłada się, że jest to pewna jednostka przestrzeni, w której pracownik stale rozpoczyna i kończy pracę. Stanowić ją może siedziba pracodawcy, nieruchomości stanowiące część zakładu pracy, czy też inny lokal. Zdarza się, że umowa wskazuje jako miejsce wykonywania pracy stwierdzenie „teren całego kraju”. Co do zasady miejsce wykonywania pracy winno zostać określone precyzyjnie, a co za tym idzie tak ogólne stwierdzenie jak „teren całego kraju”, gdy pracownik w rzeczywistości pracuje w jednym miejscu jest błędne. Są jednak zawody, w których pracownicy świadczą pracę w różnych miejscach w kraju, np. osoby pracujące na budowach. Osoby te są tzw. pracownikami mobilnymi, a więc pracują w warunkach stałego przemieszczania się, wobec nich określenia miejsca pracy w umowie określające obszar ich działania jest prawidłowy. Oczywiście dużo bardziej precyzyjne byłoby określenie np. „budowy prowadzowane przez XXX S.A. na obszarze XXXX w okresie obowiązywania umowy”. Dopuszcza się zastosowanie w tym celu porozumienia stron zmieniającego umowę o pracę albo wypowiedzenia zmieniającego, określonego w art. 42 kodeksu pracy.

Podróż służbowa stanowi konsekwencję wydanego polecenia do wykonania zadania służbowego poza miejscem pracy. Stanowi nietypowe zjawisko przy ogóle obowiązków pracownika. Zalicza się do niej czas dojazdu do miejsca wykonywania pracy, świadczenia pracy oraz powrotu do miejsca zamieszkania, bądź też do innego miejsca określonego przez pracodawcę. Jeśli kwestie związane z podróżą służbową (np. wysokość diety) nie zostały wskazane przez pracodawcę, zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Sąd Najwyższy w uchwale z 19.10.1988 r. (III PZP 10/88) wskazał, że pracownicy przedsiębiorstw budowlano-montażowych, wykonujący pracę na budowach zlokalizowanych poza miejscowością stanowiącą siedzibę zakładu pracy i dojeżdżających do tej pracy oraz powracających z niej codziennie do miejsca zamieszkania, nie mają prawa do diet. Dojazdy do pracy nie stanowią podróży służbowej w rozumieniu art. 77(1) kodeksu pracy, ani nie są zaliczane do czasu pracy. Pracodawca może ustalić z pracownikiem wysokość świadczeń na pokrycie dojazdów do pracy, nie ma jednak takiego obowiązku.

Źródło:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141).

W celu omówienia Państwa problemu, zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii Fortis w Katowicach. Nasi prawnicy działają na terenie województwa śląskiego.

Kancelaria Fortis

Kancelaria została założona w 1994r. Zespół posiada prawników i adwokatów, którzy zdobywali doświadczenie w dużych spółkach w Polsce. Świadczymy pomoc prawną dla klientów fizycznych, firmą, korporacją oraz instytucją. Jeżeli szukają Państwo rzetelnego Prawnika, bądź adwokata to serdecznie zapraszamy na konsultacje do siedziby Kancelarii prawnej Fortis w Katowicach.
Możliwość dojazdu do miast: Katowice, Mikołów, Chorzów, Bytom, Zabrze, Tychy, Mysłowice, Będzin, Siemianowice, Czeladź, Tarnowskie Góry i okolice.

Wskazówki dojazdu:
Siedziba naszej firmy mieści się niedaleko skrzyżowania ul. Kościuszki i Ul. Armii Krajowej na przeciwko Restauracji Meksykańskiej ElPopo. Wejście znajduje się od strony ulicy Głogowskiej. Mmiejsca parkingowe dla klientów przy sklepie Żabka.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonem. Jesteśmy również otwarci na propozycję, co do charakteru współpracy lub innych oczekiwań w stosunku do naszej firmy.

Fortis Leszek Janczewski
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice