kancelaria Fortis

W jaki sposób można odwołać testament?

Testament jest czynnością prawną, która wywołuje określone przepisami prawa skutki z chwilą śmierci osoby dokonującej czynności. Do chwili swojej śmierci testator ma prawo odwołać testament. Skuteczność takiego odwołania zależy od możliwości sporządzenia testamentu, a więc jeśli osoba ta może sporządzić testament, to może go także skutecznie odwołać. Wymagana jest więc zdolność testowania, czyli posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i oświadczenie, które nie zawiera wad.

Odwołanie testamentu może nastąpić poprzez:
1. sporządzenie przez testatora nowego testamentu,
2. testator w zamiarze odwołania testamentu zniszczy go lub pozbawi cech, od których zależy jego ważność,
3. testator dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Co istotne, odwołać testament można w innej formie, niż został on sporządzony. Przykładowo testament pisemny może być odwołany notarialnym itd. Odwołanie może nastąpić w sposób dorozumiany, kiedy testator sporządza nowy testament, w którym nie wskazuje, że odwołuje poprzedni, lecz postanowienia nowego są nie do pogodzenia z poprzednim. Oznacza to, że jeżeli spadkodawca nie podkreślił w nowym testamencie, że odwołuje poprzedni, ulegają odwołaniu jedynie te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z nowym.

Zawsze należy mieć na względzie rzeczywistą wolę testatora, nie można domniemywać, że dana osoba odwołała testament. Gdy spadkodawca pozostawił po sobie kilka testamentów i różnią się one treścią, trzeba ustalić kolejność w jakiej je sporządzono. Datowanie nie jest wymagane wprost, np. 19 lipca 2009 roku, ale np. Boże Narodzenie 2017 roku, moje sześćdziesiąte urodziny itd.
Odwołanie może nastąpić także poprzez czynności, które wyraźnie pokazują wolę testatora, np. wyrzucenie testamentu, pokreślenie, zniszczenie, odpowiednie adnotacje – odwołuję itd.

Źródło:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Kancelaria Fortis w Katowicach specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, spółek handlowych. Zapraszamy na spotkanie z naszymi adwokatami, w celu uzyskania rzetelnej porady prawnej. Obszar naszego działania – Katowice, Mikołów, Mysłowice, Sosnowiec, Chorzów, Gliwice, Ruda Śląska i okolice.

Kancelaria Fortis

Kancelaria została założona w 1994r. Zespół posiada prawników i adwokatów, którzy zdobywali doświadczenie w dużych spółkach w Polsce. Świadczymy pomoc prawną dla klientów fizycznych, firmą, korporacją oraz instytucją. Jeżeli szukają Państwo rzetelnego Prawnika, bądź adwokata to serdecznie zapraszamy na konsultacje do siedziby Kancelarii prawnej Fortis w Katowicach.
Możliwość dojazdu do miast: Katowice, Mikołów, Chorzów, Bytom, Zabrze, Tychy, Mysłowice, Będzin, Siemianowice, Czeladź, Tarnowskie Góry i okolice.

Wskazówki dojazdu:
Siedziba naszej firmy mieści się niedaleko skrzyżowania ul. Kościuszki i Ul. Armii Krajowej na przeciwko Restauracji Meksykańskiej ElPopo. Wejście znajduje się od strony ulicy Głogowskiej. Mmiejsca parkingowe dla klientów przy sklepie Żabka.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonem. Jesteśmy również otwarci na propozycję, co do charakteru współpracy lub innych oczekiwań w stosunku do naszej firmy.

Fortis Leszek Janczewski
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice